Marie S. Curie Alanı (MSCA) COFUND Çağrısı

Marie S. Curie Alanı (MSCA) altında yer alan COFUND çağrısı, hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflemektedir.

 

Proje önerileri, doktora sonrası araştırmacıları destekleyen burs programlarını ya da doktora öğrencilerini destekleyen burs programlarını ek olarak desteklemek üzere sunulabilir.

 

Finansal Yapı

Doktora Burs Programı: MSCA-COFUND çağrısı kapsamında bir doktora programı şeklinde burs programı kurgulayacak kuruluşların proje önerileri desteklendiğinde, Avrupa Komisyonu'nun COFUND katkısı olarak bursiyer başına aylık ödeyeceği miktar 3300 Avro olacaktır. Kuruluşlar bu bursun üzerine katkı yapmakta serbesttirler.

Doktora Sonrası Burs Programı: MSCA-COFUND çağrısı kapsamında doktora sonrası burs programı şeklinde bir kurgulama yapacak kuruluşların proje önerileri desteklendiğinde, Avrupa Komisyonu'nun COFUND katkısı olarak bursiyer başına aylık ödeyeceği miktar 4700 Avro olacaktır. Kuruluşlar bu bursun üzerine katkı yapmakta serbesttirler.

 

 

Bütçe: 104.8 milyon Avro

Proje Süresi: 36-60 ay

Son Başvuru Tarihi: 26 Eylül 2024

 

Araştırmacılar araştırmalarını sürdürecekleri ülkede son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

 

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

 

Başvuru için lütfen tıklayınız.