NCURA Global Fellowship Kapsamında Stanford Üniversitesi Ziyareti

 

Amerika’da eğitim ve mesleki gelişim programlarının yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımı ile üyelerinin araştırma ve yönetim alanında ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan National Council of University of Research Administration (NCURA), her yıl sadece bir Global Fellow seçmektedir. 2017 yılı sonunda Global Fellowship’e Türkiye’den kabul edilen ilk isim olan ÖzÜ TTO Direktörü Nilay Papila, 18 Nisan – 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında Stanford Üniversitesi Araştırma İdari Osini (Oce of Research Administration – ORA) ziyaret etti. Uluslararası araştırma yönetimi alanında mesleki gelişim, bilgi ve liderlik için en önemli kaynak olarak tanınan NCURA’nın “Araştırma Yöneticilerinin Eğitimi” ve “Küresel Araştırma İşbirliklerinin Geliştirilmesi” hedeeri doğrultusunda oluşturduğu program kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Nilay Papila ve Stanford Üniversitesi araştırma yöneticileri arasında karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişi sağladı. Özellikle teknoloji transferi, üniversite sanayi işbirliği ve girişimcilik temalarının değerlendirildiği görüşmeler, kişilerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalarına, araştırma yönetimi bakış açıları ve gerçekleştirdikleri yenilikçi çalışma modelleri hakkında bilgi edinmelerine ön ayak oldu. 3 hafta boyunca yoğun bir şekilde gerçekleştirilen birebir görüşme ve seminerler kapsamında birbirinden farklı küresel ölçekli araştırma yönetimi bakış açıları hakkında gözlem yapan Nilay Papila’nın elde ettiği bilgi ve tecrübelerin de ÖzÜ'nün kurumsal hafızasına kazandırılması söz konusu oldu.

 

Share this post