NEURON Cofund2 Projesi 2024 Ortak Uluslararası Çağrısı

ERA-NET NEURON Projesi 2024 Ortak Uluslararası Çağrısı başvuruya açılmıştır. JTC 2024 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, çift yönlü merkezi sinir sistemi-vücut etkileşimlerinin nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların oluşumu ve ilerlemesi üzerindeki rolüne ilişkin bilgileri geliştirmeye yönelik kritik translasyonel ve klinik soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

Araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

  • Çift yönlü beyin-vücut etkileşiminin nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların patogenezi ve/veya etiyolojisindeki rolüne ilişkin temel araştırmalar. Bu araştırmalar, mevcut çağrı bağlamında ilgili olduğu düşünülen yenilikçi veya paylaşılan kaynakların ve teknolojilerin geliştirilmesini içerebilir.
  • Beyin-vücut iletişimindeki değişikliklerin patolojinin ilgili sürecini oluşturduğu hastalıklar için önleme, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon prosedürlerine yönelik yeni stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan klinik öncesi ve klinik araştırmalar.

Aşağıdaki araştırma alanları bu çağrının kapsamı dışındadır:

  • AB Ortak Programı – Nörodejeneratif Hastalık Araştırması (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif bozukluklar,
  • Nöro-onkolojiye odaklanan öneriler,
  • Beyin-vücut etkileşimi yönüne odaklanmayan, öncelikle periferik organ işlevleriyle (örneğin akciğer, duyu organları, karaciğer, kardiyovasküler vb.) ilgilenen öneriler,
  • Nörobiyolojik mekanizmaları göz ardı ederek yalnızca teknolojik gelişmelere odaklanan öneriler.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir.

Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilen en az üç farklı ülkeden araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir.

Proje Süresi: 36 aya kadar

Ön Öneriler İçin Son Başvuru Tarihi: 8 Mart 2024

Bütçe: € 100.000

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.