Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı

Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı, Avrupa Birliği'nin “Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi (ENHANCER)” projesi kapsamında finanse edilmektedir.

ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilere ve Ev Sahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere girişimcilik ekosistemindeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje kapsamında mevcut Ortak Kullanım Tesislerinin geliştirilmesi veya yeni Ortak Kullanım Tesislerinin kurulması için hibe desteği sağlanacaktır.

Öncelikli Alanlar

  • Kapsayıcı iş yaratma ve hizmetleri büyütme;
  • Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun girişimcilik yeteneklerini, ticari ve sosyal ilişkileri ekseninde faaliyet ağını güçlendirmek ve ihracat kapasitelerini artırmak;
  • Ortak Kullanım Tesislerinin teknik ve kurumsal kapasitelerini iyileştirmek. 

Çağrı Ana Hedef Grubu:  Üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, ve teknoloji geliştirme bölgeleri.

Bütçe: En az 75.000 Avro- En fazla 250.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021

Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı’nın rehberi ektedir.

Share this post