ÖzÜ’nün İlk Erasmus + Proje Koordinatörlüğü

Özyeğin Üniversitesi’nin konsorsiyum lideri, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi, Katholieke Universiteit Leuven, Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics ve Universiteit Twente’nin ortak olarak yer aldığı ”Giyilebilir ve İşbirlikçi Robotlarla İlgili Teknolojilerin İlgili Lisansüstü Eğitim ve Sürekli Profesyonel Eğitim Programlarına Entegrasyonu (WeCoRD)”  isimli Erasmus + Projesi Eylül 2019'da başlamıştır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Barkan Uğurlu yürütücülüğünde; Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bebek, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Karapars, Öğr. Gör. Ali Gökkurt, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünal ve Dr. Ebru Kılıç Bebek’ten oluşan ÖzÜ teknik ekibi, yurtdışındaki ortaklarla beraber 36 ay boyunca giyilebilir robotik teknolojilerin lisansüstü eğitim ve ilgili profesyonel eğitim programlarına entegrasyonu konusunda çalışmalar yürütecektir. WeCoRD Projesi, robot bilimi alanında lisansüstü eğitimi ve sürekli mesleki eğitimi modernize etmek için stratejik bir ortaklık yaratırken, robot bilimini gerek kullanıcılar gerekse iş piyasası ve sektör ihtiyaçları için daha faydalı hale getirerek, öğrencilerin becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini arttıracaktır.

 

Türkiye, Belçika, Rusya ve Hollanda’dan uluslararası saygınlığa sahip beş ayrı kurumu bir araya getiren WeCoRD Erasmus + Projesi, sunduğu doğrulanmış ve yenilikçi ders içerikleriyle; bu kurumların kolaylaştırıcı teknolojiler alanında sahip olduğu ileri düzey uzmanlıkları harmanlarken, profesyonel olarak üretilmiş açık eğitim kaynakları ile de dersin sunduğu olanakları genişletmekte ve online Sanal Laboratuvar ile uygulamanın tüm Avrupa’da erişilebilir ve uygulanabilir olmasını hedeflemektedir. Proje ortakları, mühendislik, tasarım ve tıp araştırmalarındaki en geçerli yöntemleri, araçları ve bulguları seçip ders müfredatına ekleyerek, dört ayrı disiplinler üstü modül oluşturulmasını sağlayacaktır.

 

Projenin açılış toplantısı 22-23 Kasım 2019 tarihinde tüm partnerlerin katılımıyla Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Share this post