Procure Açık Proje Pazarı Etkinliği

Ufuk2020 programı kapsamında 7,68 Milyon Avro ile desteklenen Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve IBB’nin ortak olarak yer aldığı procuRE: re-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings’’ projesi için Proje Pazarı Etkinliği gerçekleştirilecektir.

Yenilenebilir enerji uygulamalarının desteklendiği proje kapsamında ortak bir ihale açılacak olup, ihaleye katılacak firmalardan, proje kapsamında ele alınan kamu binalarında uygulanmak üzere, yenilikçi ve özgün çözümler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen Proje Pazarı Etkinliği’nde proje ve ihale süreci hakkında bilgi verilerek, projenin 6 uygulama alanından biri olan, İstanbul’daki pilot bina tanıtılacaktır.

Amaçlar:
• Sektördeki firmaları procuRE projesi kapsamındaki fırsatlar hakkında bilgilendirmek
• Projedeki “Ticarileşme öncesi tedarik” süreci detaylarını açıklamak
• Potansiyel yüklenici firmalar için, öngörülen ihale kapsamı ile ilgili diyalog ortamı geliştirmek
• Potansiyel yüklenici firmalar arasında ortaklık kurma olanağı sağlamak

Etkinlik Tarihi: 6 Mayıs 2021/ 14:00-16:00

Ayrıntılı bilgi almak ve kayıt için lütfen tıklayınız.

Share this post