TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 17. Çağrıya çıkmıştır.

Kimler Başvurabilir:

  • Üniversiteler (Proje yürütücüsü en az yüksek lisans mezunu ve Türk Vatandaşı olmalıdır.)
  • TÜBİTAK Ar-Ge birimleri
  • Sivil toplum ve meslek kuruluşları 
  • Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)

Üniversiteler için Destek Limiti: En fazla 300.000 TL

Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

 17. Proje çağrısı öncelikli Ar-Ge konularına ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Başvuru formları için tıklayınız.

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi: 8 Ekim 2021, 18:00

Share this post