TÜBA GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü)

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP), üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenlenmektedir. Başvuru Koşulları GEBİP 2024 ödüllerine Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir. Kadın adayların 40 yaş sınırına her doğumu için bir yıl ilave edilir. Başvuruda İstenen Belgeler
 • GEBİP Başvuru Formu
 • Özgeçmiş ve yayın listesi
 • Doktora tezi
 • Ödül için sunulan/önerilen üç yıllık ileriye dönük araştırma proje önerisi ve çalışma programı
 • Varsa öneren ilgili üniversitenin rektörü veya aday gösteren Akademi üyesinin yazısı ve “Aday Öneri Formu”
 • Aday ile ilgili referans mektupları (En az üç kişi) (Referans mektupları yazan kişiler tarafından (Türkçe veya İngilizce) başvuru dosyasından ayrı olarak Akademi Başkanlığına ile son başvuru tarihine kadar iletilmelidir.)
 • Bir adet renkli fotoğraf (vesikalık)
 • Türkiye’de çalıştığına ve araştırma yürüttüğüne dair belge (çalıştığı üniversite veya kurumdan)
 • Yaş koşulu için çocuk ibrazında bulunacak olan kadın adayların çocuklarının nüfus cüzdanının çalıştığı kurumdan onaylı fotokopisi
 • TÜBA-GEBİP Taahütnamesi. (Yurtdışında yerleşik ise 6 ay içinde Türkiye’de çalışmaya ve araştırma başlayacağına dair taahhütname.)
 • Yaş koşulu için çocuk ibrazında bulunacak olan kadın adayların çocuk(ları)nın nüfus cüzdanının çalıştığı kurumdan onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı

Ödül Miktarı: Üç yıl boyunca her yıl 125.000 TL tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de her yıl 25.000 TL ek destek verilmektedir. Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2024* *Son başvuru tarihi 18 Mart'tan 1 Nisan'a uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız