TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ‘’Deprem Araştırmaları’’ Çağrısı Sonucu

2021 yılında ilk kez açılan TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı’na 281 proje önerisi sunulmuş, 240’ı bilimsel değerlendirmeye alınmış ve 47 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre ÖzÜ araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Elvin Çoban Göktürk’ün Proje Yürütücüsü; Doç. Dr. Burcu Balçık Koyuncu’nun Araştırmacı olduğu proje önerisi desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmacılarımızı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

Proje Adı: Afet Sonrası Acil Hasar Tespiti için Dronlar ile Bilgi Toplama ve Hasar Tahmini Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Proje Özeti: Afet müdahale ve kurtarma aşamalarındaki operasyonların yönetimi zordur. Hangi kaynağın nereye ve ne zaman gönderilmesi gerektiği kararları için afet sonrası mevcut koşulları hızlı bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Ayrıca, afet sonrası mevcut koşullar ile ilgili yeni bilgiler elde edildikçe kaynak atamalarının da güncellenmesi gerekebilir. Dronların afet durumlarında kullanımının yaygınlaştırılması insani yardım sektöründe güncel bir konu olmasına rağmen, henüz dronların afet hasar tespitinde etkin kullanımı için karar verici ve uygulayıcılara destek vermek amacıyla yöntemler geliştiren çalışmaların sayısı oldukça azdır. Gerçek veri kullanarak analiz yapan çalışmalar ise daha da az sayıdadır.

Bu proje, büyük bir alanı etkileyecek şiddetli bir deprem sonrası müdahale aşamasında, acil hasar değerlendirme operasyonlarının dronlar ile yapılmasını ve arama-kurtarma operasyonlarının da sürekli toplanan hasar değerlendirme verileri ile planlanması için yeni rotalama problemleri ve çözüm yöntemleri içeren analitik bir çerçeve kurmayı hedeflemektedir. İstanbul için yapılacak olan gerçekçi bir vaka analizi ile de kurulan çerçevenin sonuçlarının analiz edilmesi planlamaktadır.

Proje Yürütücüsü:

Dr. Öğr. Üyesi Elvin Çoban Göktürk

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Share this post