TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ‘’Deprem Araştırmaları’’ Çağrısı Sonucu

2021 yılında ilk kez açılan TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı kapsamında ÖzÜ araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Evşen Yanmaz Adam’ın proje önerisi desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmacımızı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

Proje Adı: Derin Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü destekli Çoklu Arama-Kurtarma İHA Sistemi

Proje Özeti: 

Projenin temel amacı, Afet Yönetim Ekibine gerçek-zamanlı veri iletmek ile İHA sürülerinde veri analizi ve gözleme dayalı eylem adaptasyonunu sağlamaya yönelik adaptif haberleşme, algılama ve koordinasyon algoritmaları tasarlayıp uygulamaktır. İHA takımında ne zaman hangi verinin paylaşılacağına karar verecek, verilerin kalitesini belirleyerek görev güncellemesi yapacak, haberleşme ve arama-kurtarma görevlerini optimum olarak öncelikleyebilecek yenilikçi mekanizmalar geliştirilecektir. Çoklu-İHA sistemi hem bir haberleşme ağı hem de sensör ağı olarak görev yapacaktır. Bu sensör ağından toplanan veriler, arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olabilecek, kullanıma elverişli yolların tespit edilmesi, hasar alan binaların ve alanların belirlenmesi ve afetzedelerin konumlarının tespit edilmesi gibi görevleri gerçekleştirmek için derin öğrenme ve bilgisayarlı görü teknikleriyle analiz edilecektir. Geliştirilecek modüler yapı ve bileşenler arasındaki arayüzler görev-odaklı sistemlerin daha verimli bir şekilde tasarlanmasına ve sistem bileşenlerinin göreve-bağlı performanslarının analiz edilmesine olanak tanıyacaktır.

Proje Yürütücüsü:

Dr. Öğr. Üyesi Evşen Yanmaz Adam

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği