TÜBİTAK 1601 Desteği Alan Kardeş TTO’lar ile Mentorluk Çalışmalarımız Devam Ediyor

ÖzÜ TTO, 2016 yılı başından itibaren rehber TTO olarak, TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Desteğini alan Atatürk, Düzce ve Kocaeli Üniversiteleri’nin TTO’ları ile birlikte 2016 yılında çalışmalar yürütmektedir.  Mentorluk çalışmaları kapsamında 10 Mayıs 2016 tarihinde tüm TTO’lar Özyeğin Üniversitesi’nde buluşmuş; yapılan “kick-off” toplantısında inovasyon yönetimi konusunda eğitim verilmiştir.  Hemen ardından, 11 Mayıs 2016 tarihinde TÜBİTAK ARDEB Programları Bilgi Eşitleme Eğitimi düzenlenmiştir. Aynı ay içerisinde, 26 Mayıs 2016 tarihinde kardeş TTO’lar ile Ufuk2020 Programları Bilgi Eşitleme Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

3 Haziran 2016 tarihinde ise Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları kapsamında TÜBİTAK TEYDEB Programları Bilgi Eşitleme Eğitimi düzenlenmiştir. Yakın zamanda en son 15 Temmuz 2016 tarihinde TTO personeline yönelik Fikri Mülkiyet Hakları Genel Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir. Ağustos ayı içerisinde ÖzÜ TTO olarak kardeş TTO’ların hibe projeleri geliştirme uzmanlarını ofisimizde kısa staj dönemleri için ağırlıyor olacağız.