TÜBİTAK 1601 Mentorluk Çalışmaları Kapsamında Ticarileştirme & Girişimcilik Eğitimi ve 1601 Finansal Raporlama Eğitimi Düzenlendi

 

ÖzÜ TTO, TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Desteğini alan Atatürk Üniversitesi TTO, Düzce Üniversitesi TTO ve Kocaeli Üniversitesi TTO ile yürütmekte olduğu mentorluk çalışmalarını Aralık 2016 ve Ocak 2017 döneminde de devam ettirmiştir.

 

  • 21-22 Aralık 2016 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenen Ticarileştirme ve Girişimcilik Eğitimi kapsamında TTO’ların Modül 4 ve Modül 5 uzmanları bu alanda uzman Murat Tortopoğlu’ndan eğitim almıştır.
  • 9 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen yarım günlük Finansal Yönetim Eğitimi kapsamında ise TTO’ların finansal yönetiminden sorumlu uzmanlardan eğitim almıştır. Eğitimde özellikle TÜBİTAK 1601 raporlamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur.

Share this post