TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleri

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı tarafından yürütülen, üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin;

• Akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesini amaçlayan; 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

• Sanayi ve akademik danışman eşliğinde sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesini amaçlayan; 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destek Programı 2021 yılı yeni dönem çağrıları başvurulara açılmıştır.

Programların Destek Kapsamı: Makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler.

Destek Miktarı: En fazla 4.000 TL (2209-A)
En fazla 5.000 TL (2209-B)

Programların Destek Süresi: En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2021

2209-A başvuru koşulları ve program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

2209-B başvuru koşulları ve program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.