TÜBİTAK FLAG-ERA ERA-Net 2021 Yılı Çağrısı

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (Future and Emerging Technologies-FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir. Çağrının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerini desteklemektir.

Desteklenecek Alanlar
• Grafen Temel Araştırma
• Grafen Uygulamalı Araştırma ve İnovasyon
• İnsan Beyni

Uygun Başvuru Sahipleri: Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar (firmalar)

Uygun Konsorsiyum
• En az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi veya
• En az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında, bir üyenin Grafen ya da İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde hâlihazırda fonlanıyor olması gerekmektedir.

Türkiye’den yapılan başvurular TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecektir.

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Proje Bütçesi: En fazla 720.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç)

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Share this post