TÜBİTAK Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Sanayi Projelerini Destekleyecek

TÜBİTAK, alanlarında başarılı öğrencileri destekleyerek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve üniversitelerde yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla iki farklı program ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerini sanayi projelerinde desteklemektedir.

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

Destek Kapsamı:

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanacaktır.

Destek Miktarı: En fazla 5.000 TL

Destek Süresi: En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi: 13 Kasım 2020 (saat 17.30’a kadar)

Başvuru koşulları ve program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı

Destek Kapsamı:

Bu program ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bilgi üretmek ve insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi gören başarılı öğrencilere burs verilecektir. 

Destek Miktarı: En fazla 2.100 TL/ ay 

Destek Süresi: En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2020 (saat 17.30’a kadar)

Başvuru koşulları ve program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Share this post