Tüm MSCA Çağrılarını Kapsayan MSCA Konferansı

Her yıl ilkbahar aylarında açılıp, sonbaharda kapanan Ufuk Avrupa Marie S. Curie Alanı Doktora Sonrası Bursları (MSCA Postdoctoral Fellowships - PF) çağrısı bu sene Avrupa Komisyonu tarafından 23 Nisan 2024 tarihinde açılmış; 11 Eylül 2024 tarihinde ise kapanması planlanmıştır.

Bu çağrı kapsamında doktora derecesine sahip tüm dünyadan araştırmacılara uluslararası ve istenirse sektörler arası/disiplinler arası araştırma amaçlı dolaşım imkânı sunulmakta ve bu vesileyle kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Herhangi bir konu sınırlaması olmadan tüm araştırma alanlarından doktoralı araştırmacılar tarafından sunulacak bireysel proje önerileri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından, MSCA – PF çağrısı başta olmak üzere, MSCA altında yer alan diğer çağrılara da etraflıca değinilecek şekilde, Avrupa Komisyonu - Araştırma Yürütme Ajansı (REA)’ndan konuşmacıların da katılımıyla çevrimiçi “MSCA 2024 Çağrıları Konferansı” düzenlenmektedir.

Bahse konu diğer çağrılar;

Yazılacak proje önerisinde, çağrı kapanış tarihi itibariyle doktorasını almaya hak kazanmış ve istisnai durumlar hariç doktora sonrasında en fazla 8 yıl araştırma deneyimi olan bir araştırmacının, son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmadığı bir ülkedeki araştırma kuruluşuna fiziksel olarak gitmesi/gelmesi ve en az 12, en fazla 24 ay süre ile araştırmalarını yazdığı proje önerisi kapsamında yürütmesi beklenir. Dolayısıyla; proje önerisi hazırlanırken 1 araştırmacı ve 1 araştırma kuruluşunun anlaşması; araştırma kuruluşundan bir başka deneyimli araştırmacının da danışman olarak projenin yürütülmesine destek olması gerekmektedir. Avrupa dışında (ABD, Kanada, Japonya gibi) bir ülkeye gitmek üzere proje önerisi yazılması halinde ise, 12 ay Avrupa’ya geri dönüş şartı olması sebebiyle (süre en fazla 36 aya uzayarak), proje önerisinin 1 araştırmacı ve 2 araştırma kuruluşu ile yazılması gerekmektedir. 

Ayrıca, bu sene Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "6 Adımda Proje Önerinizi Hazırlama Rehberi"ne de buradan ulaşabilirsiniz. 

Etkinlik Tarihi: 13 Mayıs 2024

Yer: Konferansa katılım linki etkinlik öncesinde kayıt olanlarla paylaşılacaktır.

 

Etkinlik gündemi için lütfen tıklayınız

Kayıt için tıklayınız.