Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2024 Çağrısı

Eureka’nın önemli destek araçlarından biri olan Eureka Network Projeleri kapsamında, Türkiye ve Singapur’un işbirliği ile tüm sektörleri kapsayan çağrı başvuruya açılmıştır.

 

Tüm teknoloji ve pazar alanlarında yenilikçi ürün, süreç veya hizmet geliştirilmesine odaklanan, güçlü pazar potansiyeline sahip ve aynı zamanda pazar için çözümler üretmeyi hedefleyen inovatif ve sivil amaçlı projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje konsorsiyumunda iki ülkede faaliyet gösteren bağımsız en az birer kuruluşun yer alması gerekmektedir. Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma ilgili ülkelerden en az bir ortak ile birlikte doğrudan proje başvurusunda bulunabilir. Üniversite ve araştırma merkezleri doğrudan başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje fikirleri için süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

Bütçe: 1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkânı tanınmaktadır.

 

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

  • 1.Aşama: Uluslararası
  • 2.Aşama: Ulusal

 

Son Uluslararası Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2024

Son Ulusal Başvuru Tarihi: 28 Kasım 2024

 

 

Proje ekibinde yer alan yürütücüaraştırmacı ve danışmanlar ile proje ekibi dışındaki hak sahipleri ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkilileri nitelikli e-imza sahibi olmalıdır. Yurtdışı araştırmacılar/danışmanlar e-imzadan muaftır.

 

TÜBİTAK Kuralları için tıklayınız.

 

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

 

Uluslararası başvuru için tıklayınız.

Ulusal başvuru için tıklayınız.