Ufuk Avrupa Hop On Çağrısı

Hop On çağrısı, “Widening” ülkelerinden bir katılımcıyı Ufuk Avrupa’nın 2. bileşeni ve EIC Pathfinder çağrılarında fonlanmış ve devam eden bir projeye entegre etmeyi amaçlamaktadır. Hop-on çağrısı kapsamında değerlendirilecek olan projelerde halihazırda Widening ülkelerinden bir ortak olmaması gerekmektedir.

 

Widening ülkesinden projeye katılmak isteyen paydaşın proje ile tamamlayıcı, mükemmeliyeti ve katma değeri olan bir iş paketi önermesi ve tüm konsorsiyum ortaklarının yeni ortağın katılımı konusunda anlaşmaya varması gerekmektedir.

 

 

Proje Bütçesi: Proje başına en fazla 600.000 Avro

 

Son Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2023

 

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.