Yeni AB Projemiz procuRE Başlıyor

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ortak olarak yer aldığı ‘’procuRE: Binalarda %100 Yenilenebilir Enerji Tedariği için Yenilikçi Çözümlerin Satın Alınması’’ projesi Avrupa Komisyonunun Ufuk2020 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Resmi olarak Aralık 2020 itibariyle başlayan proje, 7 Milyon Euro Ar-Ge yatırımı alarak, yenilenebilir enerji uygulamalarını destekleyecektir.

ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapı Malzemeleri ve Fiziği Laboratuvarında görevli Dr. Öğr. Üyesi Touraj Ashrafian, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Ganiç Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Ece Özdemir’in yer aldığı proje kapsamında, AB bünyesinde, farklı şehirlerde yer alan mevcut kamu binalarının %100 yenilenebilir enerji ile beslenebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ve proje kapsamında seçilen İBB’ye ait kamu binalarında uygulanmak üzere, çeşitli Ar-Ge firmalarından, yenilikçi ve özgün yenilenebilir enerji sistemleri geliştirmeleri beklenmektedir. Geliştirilen bu sistemler ihale yöntemi ile satın alınarak kamu binalarında uygulanacak ve ÖzÜ ekibi bu çalışma kapsamında, binanın %100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştırılmasını sağlayacak gerekli araştırmaları yürütecektir.

Ortaklar: KSSENA (Koordinatör), Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EMPRICA, EURAC ve ELIAT, Barselona, Nurenberg ve Porto Belediyeleri

ÖzÜ Proje Ekibi: Dr. Touraj Ashrafian, Dr. Neşe Ganiç Sağlam, Dr. Ece Özdemir

Danışman: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz

Share this post