Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Meriç’e TÜBİTAK Projesi Desteği

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Meriç, TÜBİTAK ARDEB 1002 - Hızlı Destek Programı’ndan “Türkiye’de Deniz Taşımacılığında Blokzincir Teknolojisinin Uygulanması: Pilot Çalışma” başlıklı projesiyle mali destek almaya hak kazanmıştır. Projesi desteklenecek olan araştırmacımızı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

 

  • Türkiye’de Deniz Taşımacılığında Blokzincir Teknolojisinin Uygulanması: Pilot Çalışma

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak e-ticarette yakın zamanda yaşanan artış nedeni ile iletişim ve işlem yapma yöntemlerindeki değişiklikler, uluslararası alandaki işlemlerin hızına ve verimliliğine olumlu yönde etki etmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde bir kısım işler için dijital teknolojiler kullanılırken, bir kısım işler için ise sadece kağıt kullanılmakta, bazen de iki yöntem birlikte kullanılmaktadır. Bu geçiş döneminde önemli olan yeni teknolojilere geçişte uyumu sağlamaktır. Bu projenin genel amacı, denizcilik endüstrisinde blokzincir teknolojisinin kullanılabileceği potansiyel alanları belirlemek ve bu alanlarda blokzincir kullanımını hukuki açıdan incelemek; bu itibarla da sistemi daha kullanılabilir ve daha güvenli hale getirmek için gerekli olan paremetreleri belirlemektir. Çalışmada hedeflenen amaçlardan bir diğeri de deniz ticaretinde dijital teknolojilerin kullanılmasının faydalarının araştırılmasıdır.

 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi/ Hukuk Fakültesi

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 1002 - Hızlı Destek Programı