Güneşe Dayalı Kimya Çağrısı

Solar Driven Chemistry (Güneşe Dayalı Kimya), güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla DFG (Alman Araştırma Vakfı) tarafından başlatılan bir girişimdir. Çağrının ana amacı, karbondioksit, su veya nitrojen gibi küçük ve bol moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla daha değerli, depolanabilir kimyasallara dönüştürülmesiyle ilgili tüm alt alanlardaki araştırma projelerini desteklemektir. 

Tematik Alanlar:

  • Bitkilerde genetik mühendisliği
  • Canlı organizmalar tarafından dönüşüm
  • Biyokütle dönüşümü
  • Tamamen yeni katalizörler geliştirilmeden, Fischer-Tropsch, metanol, hidrojen veya sentez gazı teknolojileri, su elektrolizi vb. gibi bilinen teknolojilerin iyileştirilmesi veya büyütülmesi
  • Yerleşik (foto-)katalitik sistemlerin optimizasyonu
  • Standart fotokatalitik reaksiyonlar (örneğin, UV radyasyonu kullanan katalitik reaksiyonlar)
  • Güneş enerjisi tarafından yönlendirilen termal süreçler (örneğin yoğunlaştırıcı güneş enerjisi teknolojileri kullanarak)
  • CO2 konsantrasyonu ve depolama

Katılımcı Ülkeler: Finlandiya, Fransa, Almanya, Polonya, İsviçre ve Türkiye.

Türkiye’den yapılacak başvurular TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecektir.  

Proje Süresi: En fazla 36 ay 

Destek Miktarı: En fazla 720.000 TL (PTI ve Kurum Hissesi hariç)

Son Başvuru Tarihi: 5 Kasım 2021 (1. aşama başvurusu)

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Share this post