ÖzÜ Psikoloji 4. Sınıf Öğrencisi Sude Hammal'a TÜBİTAK Araştırma Projesi Desteği

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencimiz Sude Hammal “Nostaljik Bellek Aktivasyonunun Duygulanım Solma Etkisi ile İlişkisi” başlıklı proje önerisi ile 2209-A Üniversite Ögrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Projesi desteklenecek olan öğrencimizi tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

 

  • Nostaljik Bellek Aktivasyonunun Duygulanım Solma Etkisi ile İlişkisi

Literatüre bakıldığında, nostaljik hatıra aktivasyonunun ve duygulanım solma etkisinin (fading affect bias) ruh sağlığımız ve bellek fonksiyonumuz üzerindeki etkilerine dair birçok ortak nokta barındırdıkları görülmektedir. Öte yandan nostalji aktivasyonunun solma etkisi üzerindeki etkisine odaklanan bir çalışma daha önce yürütülmemiştir ve bu durum alanyazında önemli bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu amaçla, söz konusu araştırmada nostalji manipülasyonunun farklı türlerinin katılımcıların geçmiş anılarına yönelik solma etkisi üzerindeki etkisi incelenecektir.

 

Proje Yürütücüsü: Sude Hammal/  Psikoloji Bölümü – Sosyal Bilimler Fakültesi

Proje Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karşılar/ Psikoloji Bölümü – Sosyal Bilimler Fakültesi

Program Adı: TÜBİTAK 2209-A Üniversite Ögrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı