ÖzÜ TTO’nun PATLIB Başarıları

Sınai Mülkiyet hakları konusunda kullanıcılara yerel düzeyde danışmanlık hizmeti vermeyi hedefleyen bilgi merkezleri Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde PATLIB Merkezi olarak adlandırılmaktadır. PATLIB Merkezlerinin özellikle patent ön araştırması konusunda uzmanlaşmış olmaları beklenirken; bazı PATLIB Merkezleri patent araştırmasına ek olarak teknoloji ve rakip izleme, patent istatistikleri, patent değerleme, patent stratejileri belirleme, ticarileşme ve teknoloji transferi konularında danışmanlık hizmetleri verebilmektedir.

EPO, PATLIB Merkezi süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek adına PATLIB 2.0 Projesini başlatmış olup, TÜRKPATENT de bu projeye dahil olmak üzere 2020 yılında EPO ile anlaşma imzalamıştır.

Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren 200 Bilgi ve Doküman Biriminden 50 tanesi, TÜRKPATENT tarafından PATLIB Merkezi standartlarına uygun bulunarak PATLIB Merkezi olarak seçilmiştir. Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO) seçilen bu 50 PATLIB merkezi içinde yer almıştır.

PATLIB 2.0 projesi kapsamında Uzman Ağı oluşturulmasına yönelik olarak açılan çağrıya istinaden toplanan başvurular EPO tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede ÖzÜ TTO’da Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı olarak görev alan Türk Marka ve Patent Vekili İzlem Şahinkaya Türkiye’den seçilen 10 PATLIB uzmanı arasında yer almıştır.

Share this post