TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı Tarafından Desteklenen 2 Yeni Proje

TÜBİTAK-ARDEB 1002- Hızlı Destek Programı’na Doç. Dr. Deniz Sert ve Prof. Dr. Olcay Taner Yıldız tarafından önerilen 2 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Projeleri desteklenecek olan araştırmacılarımızı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

ÖzÜ’den Kabul Edilen Projeler

Proje Adı: Türkiye’nin Covid-19 Yardımlarına Dair Yurtdışındaki Algılar

Proje Özeti: Proje; Covid-19 döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin yurtdışına yaptığı yardımların, yardım yapılan ülkelerdeki algılanışı konusuna odaklanmaktadır. Eurobarometer verilerine bakıldığında, Türkiye’nin gelecekte Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinin değerlendirildiği ankette, Türkiye’nin %59 oranla (AB ortalaması, 2010 verileri) istenmediği görülmektedir. Proje araştırması için, bu ve benzeri Eurobarometer verileri referans alınarak, Türkiye’ye bakış açısının olumsuz ve kamuoyunun AB ortalamasından da düşük olduğu dört ülke (Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya) seçilmiştir. Türkiye’nin Covid-19 döneminde yaptığı yardımların, bu ülkelerin Türkiye algısına etkilerinin nasıl olduğu incelenecektir. Buna göre; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da, Türkiye’nin göndermiş olduğu Covid-19 yardımlarının medyaya yansıyıp yansımadığı, nasıl yansıdığı ve kamuoyunun değişim yönü temel araştırma sorusudur. Ayrıca, bu çalışma sonrasında elde edilen veriler ile ileride yapılacak olası anket sonuçları karşılaştırılarak yeni bir proje/çalışmanın ortaya konması, dolayısıyla projenin muhtemel çalışmalara katkısı olması hedeflenmektedir. Proje önerisi ÖzÜ öğrencisi Kürşat Yalçın’ın katkıları ile hazırlanmış olup, araştırma sürecinde de birlikte çalışmaya devam edilecektir.

 

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Deniz Sert

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Proje Adı: CheckMate: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrenciler için Otomatik Yazı Değerlendirme Programı

Proje Özeti: Özellikle pandemi sürecinde önemli bir ihtiyaç haline gelen çevrimiçi eğitim beraberinde öğrenci ve öğretmenlere bazı yenilikler ve zorluklar getirmiştir. Bir otomatik yazı denetleme aracı (AWE) olarak tasarlanan CheckMate, İngilizce eğitim gören tüm öğrenciler için hazırlanmış, günümüz koşullarında artan ihtiyaca karşılık vermeyi hedeflemiş bir programdır. CheckMate, öğrencilerin yazı ve ödevlerine kısa zamanda doğru ve etkili geri bildirimler sağlayarak, yazılar üzerinde detaylı kontroller, düzeltmeler yapar ve öneriler sunar. Bu şekilde öğrencilerin İngilizce yazma becerisini bireysel çalışmalarında en verimli şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir. Hızlı ve detaylı geri bildirimlerinin yanı sıra, öğrencilerin yazılarını ve ödevlerini anlamsal ve içeriksel açıdan da değerlendiren CheckMate, öğrencilere tam ve çok yönlü anlık dönütler sağlamayı ve bu şekilde öğretmenlerin de iş yüklerini hafifletmeyi amaç edinmektedir. Emsallerine kıyasla tamamen ücretsiz, erişilebilir ve amaca yönelik olması CheckMate’i özgün kılan özelliklerindendir.

Proje Yürütücüsü:

Prof. Dr. Olcay Taner Yıldız

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Share this post