TÜBİTAK ARDEB Programları Başvuruları Dikkat Edilecek Başlıca Hususlar

Önemli Not: Bu kolaylaştırıcı döküman, 1001 programı - Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar dökümanları dikkate alınarak ve tüm ARDEB programları için en çok üzerinde durulan başlıklara yer verilerek hazırlanmıştır. Daha fazla ayrıntı için lütfen ilgilendiğiniz programın web sitesini ziyaret ediniz.

 

Başvuru Öncesinde:

ARBİS Kaydı Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (yurt dışı araştırmacı/danışmanlar dahil) ARBİS kaydı olmalıdır. ARBİS bilgileri doğrultusunda özgeçmişler sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Elektronik İmza Proje ekibinde yer alan yürütücü, araştırmacı ve danışmanlar ile proje ekibi dışındaki hak sahipleri ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkilileri nitelikli elektronik sertifika sahibi olmalıdır. Yurtdışı araştırmacılar/danışmanlar e-imzadan muaftır.

İkamet Şartı Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye’de ikamet etmeleri gerekmektedir.

Projelerde Görev Alabilme Koşul ve Limitleri Projelerde görev alabilme limitlerinin aşılması halinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev alınamaz. Aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulamaz. Aynı proje önerisi ile birden fazla programa başvuru yapılamaz.

Özel Ret Durumu Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulamaz.

Benzerlik Proje metninde yer alan ifadelerin, daha önce sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle benzerlik içermemesine dikkat edilmelidir. Proje ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması gerekmektedir.

 

Başvuru Sırasında:

Proje Başvuru Sistemindeki (PBS) başvuru adımlarının eksiksiz olarak tamamlanması ve güncel Başvuru Formu ve Eklerinin Türkçe* doldurularak istenilen formatta başvuru sistemine yüklenmiş olması gerekmektedir (*proje ekibinde yabancı uyruklu bir kişi yer alıyorsa İngilizce kullanılabilir).

Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde, elektronik başvuru sisteminde talep edilen bilgiler (projeye dahil edilme gerekçesi ve projeye sağlayacağı katkı, projede yer alacağı süre, yurt dışındaki aylık brüt ücreti, geliş-gidiş seyahat masrafı) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Başvuru Onayı ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması Proje başvurusu sırasındaki belgelerin eksiksiz doldurulması ve sisteme yüklenmesi, elektronik başvurunun onaylanmış ve elektronik imza sürecinin mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Başvuru Sonrasında:

Ön değerlendirme aşamasında kontrol edilen ve eksikliği projenin iade edilmesine neden olan hususlar için tıklayınız.

 

Projenin desteklenmesine karar verildikten sonra gerekli olması halinde;

Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü’nün düzenlenmesi ve söz konusu Protokol’de ilgili kişilerin ıslak imzalarının bulunması gerekmektedir.

 

Etik, Yasal ve Özel İzin Belgeleri’nin belirlenen son tarihe kadar ibraz edilmesi zorunludur.

Proforma Fatura Talep edilen makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine ait proforma faturaların sunulması gerekmektedir.