TÜBİTAK Etkinlik Destekleri

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından araştırmacıların yurt içinde düzenleyecekleri (çevrimiçi dahil) etkinlikleri desteklemek için yayınlanan BİDEB 2237 programları 2021 yılı 3. dönem başvuruları açılmıştır.

  •  2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Program kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin (kurs ve seminer) düzenlenmesine destek verilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

  • 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Program kapsamında; ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt içinde düzenlenen etkinliklere destek verilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Programlar için Son Başvuru Tarihi: 8 Ekim 2021

Programlara başvurmak için tıklayınız.

Share this post