ÖzÜ TTO, Hibe Projeleri Geliştirme Birimi ile araştırmacılara aşağıdaki konularda destek sunmaktadır:

  • Araştırmacıları, kendi alanlarına uygun ulusal ve uluslararası fon ve hibe programları ile açık çağrılar hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmeler yapmak.
  • Araştırmacıların hibe programlarına başvuru konusunda yol haritalarını çıkarmak
  • Ulusal ve uluslararası hibe programlarına sunulacak proje önerilerinin hazırlanması ve başvurularının yapılması konularında destek vermek
  • Proje önerilerini okumak, bütçelerin ve başvuruda istenilen evrakların hazırlanması/ kontrolü konusunda destek sağlamak
  • Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışını sağlamak
  • ÖzÜ’nün koordinatör olacağı durumlarda ortak bulma sürecine destek vermek
  • Proje başvurularında istenilen ÖzÜ’ye ait idari bilgilerin toplanması/ hazırlanmasını sağlamak
  • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerini yürüterek gerekli imza ve onayları almak

 

Proje Geliştirme Müdürü

Tuğçe SAĞDUR AKDİK

T: 0(216) 564 9479

Mtugce.akdik@ozyegin.edu.tr

 

Hibe Projeleri Geliştirme Uzmanı

Nora KAYAER

T: 0(216) 564 9848

M: nora.kayaer@ozyegin.edu.tr